หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) เป็นวันที่ 1
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) เป็นวันที่ 1

admin he
2023-08-11 20:22:16


นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only) เป็นวันที่ 1

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานแสดงสินค้า-อุตสาหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “THAIFEX – Anuga Asia 2023” ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันการปรุงอาหาร “Thailand Ultimate Chef Challenge 2023” เพื่อคัดเลือกสุดยอดเชฟประจำปี โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวณัฐธิดา แป้นสุวรรณ, นางสาวปภาวิดี มุทุจิตต์, นายณัฐพล ชินวรพิทักษ์, นายเอกสิทธิ์ สำราญสุข, นายสันติศักดิ์ บุญส่ง และนางสาวรัชญาภา ศรแก้ว โดยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

   1) Classic Thai Cuisine (Using Thai Ingredient Only)

   2) Main Course Beef Challenge 

   3) Pasta Challenge