หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

admin he
2023-08-11 20:22:27


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยฝึกสอน อาหาร 4 อย่าง ประกอบด้วย

   1.น้ำพริกกะปิพร้อมเครื่องเคียง

   2.ต้มยำกุ้ง

   3.ข้าวราดกะเพราหมูสับไข่ดาว

   4.สังขยาฝักทอง

ณ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ชั้น 2 อาคารคหกรรมศาสตร์(25) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา