หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ "นักธุรกิจท่านหนึ่ง"
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ "นักธุรกิจท่านหนึ่ง"     เมื่อวันที่ 21 ...
2024-04-01 14:52:36
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์วันศุกร์ที่ 22 มี ...
2024-04-01 14:51:20
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การประกอบอาหารญี่ปุ่นสมัยนิยม"
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การประกอบอาหารญี่ปุ ...
2024-04-01 14:47:37
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทำเมนู “หมี่กรอบชาววัง”
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทำเมนู “หมี่กรอบชาววัง”  วันที่ 26 มีนาคม 2567 นักศ ...
2024-04-01 14:46:23
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยยาแนวพื้นกระเบื้องหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยยาแนวพื้นกระเบื้องหน้าสำนักงานคณะวิทย ...
2024-03-18 12:31:00
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2024-03-18 11:57:21
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทยจ ...
2024-02-22 10:19:48
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทยวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 วิช ...
2024-02-22 09:59:59
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3     วันจันทร์ที่ 22 ...
2024-01-26 07:55:37
ข่าวย้อนหลัง