หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565&nbs ...
2023-07-07 20:38:03
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา เปิดประสบการณ์ศึกษาดูงาน จังหวัดอุทัยธานี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา เปิดประสบการณ์ศึกษาดูงาน จังหวัดอุทัยธานี     เมื่อวั ...
2023-07-07 20:40:41
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับผู้บริหารโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับผู้บริหารโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ      เมื่อวันอังคาร ...
2023-07-07 20:41:05
ข่าวปัจจุบัน