หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ

admin he
2024-05-17 16:15:14สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ

วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ในภาคปฏิบัติ เทคนิค ขั้นตอนการปรุง วิธีการที่ถูกต้อง การหั่นสับซอย รสชาติอาหาร เป็นเมนูในการเตรียมสอบภาคปฏิบัติ ข้าวหมู แกงเลียงกุ้ง ยำวุ้นเส้นหมูสับ ข้าวเหนียวเปียกลำใย และข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2513  ชั้น 1 อาคาร 25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา