หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดทำ "มาลัยประดิษฐ์" ของขวัญแห่งความประทับใจในเทศกาลสงกรานต์
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดทำ "มาลัยประดิษฐ์" ของขวัญแห่งความประทับใจในเทศกาลสงกรานต์

admin he
2024-04-01 14:55:19

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดทำ "มาลัยประดิษฐ์" ของขวัญแห่งความประทับใจในเทศกาลสงกรานต์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำ "มาลัยประดิษฐ์" เพื่อเป็นของขวัญแห่งความประทับใจในเทศกาลสงกรานต์ สามารถมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพ คนที่รัก และะสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมาลัยประดิษฐ์ ให้เป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ Home Economics SSRU