หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันทำพายแอปเปิ้ล
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันทำพายแอปเปิ้ล

admin he
2024-03-18 12:01:32

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันทำพายแอปเปิ้ล

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลในการทำกิจกรรมแข่งขันทำพายแอปเปิ้ล จัดโดย บริษัท คอมแพ๊คเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมด้านอาหารระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมีคุณ Ms. Sunagawa Sayuri เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท)

ได้แก่ นางสาวชนารดี บุดดี (ร่วมกิจกรรมกับ คุณสุณิสา จานประเสริฐ)

รางวัลรองชนะเลิศ (ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท) ได้แก่

1. นางสาวนฤมล ผิวดำ (ร่วมกิจกรรมกับ คุณศรัญ พิเชษโชติ) และ

2. นางสาววาริธร ชัยภัณฑ์กมลรัช (ร่วมกิจกรรมกับ คุณเย็นตา พรพุทธประเสริฐ)