หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าวต้มมัดจิ๋ว” ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าวต้มมัดจิ๋ว” ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

admin he
2024-04-01 14:54:04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าวต้มมัดจิ๋ว” ให้กับครัวเรือนที่

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

     เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567  ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

      โดยมี อาจารย์ ดร.ปัทมา หิรัญโญภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และสมาชิกในทีม รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณธงชัย สารากูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าวต้มมัดจิ๋ว” ไส้เผือก ให้กับ สมาชิกครัวเรือนและชาวชุมชนบางคนที ร่วมกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2567