หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทำเมนู “หมี่กรอบชาววัง”
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทำเมนู “หมี่กรอบชาววัง”

admin he
2024-04-01 14:46:23

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทำเมนู “หมี่กรอบชาววัง”

  วันที่ 26 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดทำเมนู “หมี่กรอบชาววัง” ซึ่งจดอยู่ในบันทึกของตำราอาหารในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเส้นหมี่ที่ได้นำมาทำหมี่กรอบได้รับอิทธิพลมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ โดยพ่อค้าได้นำสิ่งของต่าง ๆ มาขายที่เมืองสยามและครัวหลวงก็ได้ทำเมนูนี้ขึ้นมา กระทั่งครั้งหนึ่งที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสทางชลมารคมาทางคลองแห่งนี้และได้กลิ่นหอมจึงมีรับสั่งให้มหาดเล็กไปซื้อมาตั้งเครื่องเสวยพระองค์ท่านโปรดเมนูนี้มากและภายหลังมีรับสั่งให้จีนหลีเข้าเฝ้าฯ โดยตรัสว่าอร่อยสมคำร่ำลือ พระองค์ท่านพระราชทานนามเมนูนี้ว่า “หมี่กรอบเสวยสวรรค์” โดยเชฟอิน & ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม กับโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ