หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "ช่อม่วงอัญชันไส้ปลา" และ "ขนมต้มอัญชันชาววัง"
อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "ช่อม่วงอัญชันไส้ปลา" และ "ขนมต้มอัญชันชาววัง"

admin he
2023-12-17 09:36:56

อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม 

เรื่อง "ช่อม่วงอัญชันไส้ปลา" และ "ขนมต้มอัญชันชาววัง"

ในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม เรื่อง "ช่อม่วงอัญชันไส้ปลา" และ "ขนมต้มอัญชันชาววัง" ในงานเนื่องในโอกาสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี จัดโดยสำนักงาวิจัยแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม อาคาร วช.4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ