หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการได้รับเหรียญทองในการแข่งขันการทำอาหารระดับนานาชาติ “Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023”
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการได้รับเหรียญทองในการแข่งขันการทำอาหารระดับนานาชาติ “Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023”

admin he
2024-05-17 16:18:39

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการได้รับเหรียญทองในการแข่งขันการทำอาหารระดับนานาชาติ “Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023”

     ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายสันติศักดิ์ บุญส่ง นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ นักศึกษารายดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองจากแข่งขันการทำอาหารระดับนานาชาติ “Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมัน