หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบกระทงใบตองดอกไม้สด ให้กับ บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบกระทงใบตองดอกไม้สด ให้กับ บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน)

admin he
2023-12-17 10:03:46


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบกระทงใบตองดอกไม้สด ให้กับ บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน)

  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบกระทงใบตองดอกไม้สด ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปจัดวางบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงามและความปราณีตในงานฝีมือของคนไทย จัดทำโดย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี