หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3

admin he
2024-01-26 07:55:37

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3

     วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ ในหัวข้อ “แนวความคิดในการประกอบธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมทางการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม สาธิตเมนูเครื่องดื่มกาแฟ ชา น้ำผลไม้”เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านธุรกิจ โดยมี คุณวรัตม์ชยา ภู่โหมด เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ Ban Kafae Thai Desserts and Bakery  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ 2314 ชั้น 1 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา