หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ "นักธุรกิจท่านหนึ่ง"
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ "นักธุรกิจท่านหนึ่ง"

admin he
2024-04-01 14:52:36

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ "นักธุรกิจท่านหนึ่ง"

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรม พบปะ "นักธุรกิจท่านหนึ่ง" เป็นการนำเสนอ Business Plan ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Home economic entrepreneurship โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอสิ่งที่คิดอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ กล้าคิด กล้าลุย จริงจัง และสม่ำเสมอ เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ประกอบการ