หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การประกอบอาหารญี่ปุ่นสมัยนิยม"
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การประกอบอาหารญี่ปุ่นสมัยนิยม"

admin he
2024-04-01 14:47:37


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การประกอบอาหารญี่ปุ่นสมัยนิยม" 

      เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 สืบเนื่องจากสาขาคหกรรมศาสตร์ได้ทำการเรียนการสอนในรายวิชา HEC1207 อาหารเอเชีย  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3  โดยอาจารย์กัญญาพัชร เพชราภรณ์ ทางสาขาจึงจะจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศและให้ความรู้อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ทางอาหารให้ทันกับยุคและสมัย การพัฒนาการเข้ามาของอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและสถานประกอบการณ์ที่มีชื่อเสียงภายนอก นอกเหนือจากความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยวิทยากรจะเข้าให้ความรู้เรื่อง "การประกอบอาหารญี่ปุ่นสมัยนิยม" โชว์การแลปลาแซลมอนสำหรับการทำซูชิและซาชิมิ และการทอดกุ้งและผักเทมปุระ ณ ห้องปฎิบัติการทางอาหาร อาคาร 25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา