หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 2
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 2

admin he
2024-01-26 07:31:57


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ ในหัวข้อ “แนวความคิดในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์โมเดลการุรกิจอาหาร Business Model Canvas สาธิตเมนูอาหาร”เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านธุรกิจ โดยมี คุณวิทวัส ประจันตะเสน CEO & FOUNDER บริษัท ซีเอ็มดับบลิว ฟูดส์ ซัพพอร์ต จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ 2333 ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา