หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > คหกรรม ปังอย่างต่อเนื่อง ในการจัดเลี้ยงงาน Cocktail ต้อนรับทูต
คหกรรม ปังอย่างต่อเนื่อง ในการจัดเลี้ยงงาน Cocktail ต้อนรับทูต

admin he
2024-04-10 13:36:42

คหกรรม ปังอย่างต่อเนื่อง ในการจัดเลี้ยงงาน Cocktail ต้อนรับทูต

     นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเชิญให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารแบบ Cocktail ให้แก่ ท่านทูตและครอบครัวในงาน The Diplomat Splash 2024 โดยเมนูในการจัดเลี้ยงต้อนรับ ประกอบด้วย Welcome drink : Butterfly pea juice (Kaew Chao Chom) อาหารคาว ได้แก่ Pork Porchetta ,Cornetto Southern Thai Spicy Sour Yellow Curry with Crab, Croquette Massaman Beef Curry และอาหารหวาน Mango Sticky Rice ,Caramel nut tart, Chocolate Praline with hazelnut & almond Filling เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา