หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > คหกรรมปังไม่ไหว จบไปแล้วกับนิทรรศการ "Exhibition showing food & beverages of internship students" ได้รับเสียงตอบรับดีมาก
คหกรรมปังไม่ไหว จบไปแล้วกับนิทรรศการ "Exhibition showing food & beverages of internship students" ได้รับเสียงตอบรับดีมาก

admin he
2024-04-10 13:35:22

คหกรรมปังไม่ไหว จบไปแล้วกับนิทรรศการ "Exhibition showing food & beverages of internship students" ได้รับเสียงตอบรับดีมาก

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.00 -18.00 น. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดงาน "Exhibition showing food & beverages of internship students" ซึ่งภายในงานเป็นการจัดแสดงอาหารไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ และโชว์สาธิตการแกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมงานของนักศึกษาในครั้งนี้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา