ผลการค้นหา : คหกรรมศาสตร์

อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทยจ ...
2024-02-22 10:19:48
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทยวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 วิช ...
2024-02-22 09:59:59
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3     วันจันทร์ที่ 22 ...
2024-01-26 07:55:37
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 2
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 2วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ...
2024-01-26 07:31:57
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ วิชาอาหารไทย สาขาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ วิชาอาหารไทย สาขาคหกรรมศาสตร์ วันที่ 16 มกราคม 2567 กิจกรร ...
2024-01-26 07:35:17
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 1วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 ...
2024-01-26 07:30:35
ความภาคภูมิใจ... ในความสำเร็จของศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ความภาคภูมิใจ... ในความสำเร็จของศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     เมื่อวันที่ 19 พฤศจ ...
2023-12-17 09:47:44